60 Belgiums join 2nd mission ‘Welcome to Palestine | 60 Belgen mee met 2e internationale missie | #Airflotilla2


BREAKING | Lufthansa violates Int’l Law-La compagnie Lufthansa viole le droit int’l


Knack.be donderdag 12 april 2012 om 18u03 

(English below the article)

(Belga) Zestig Belgen vertrekken komende zondag rond 06.30 uur op de luchthaven van Zaventem naar het Israëlische Tel Aviv, waarna ze naar Palestina doorreizen in het kader van de tweede internationale missie ‘Welcome to Palestine’. Dat heeft de vzw Palestina Solidariteit aangekondigd. Met de missie willen de deelnemers het recht opeisen om naar Palestina te reizen en de blokkade van Palestina aan de kaak stellen.

Zestig Belgen mee met tweede internationale missie ‘Welcome to Palestine’

Van 15 tot 21 april nemen bijna duizend sympathisanten uit heel de wereld deel aan de tweede internationale missie, onder wie dus zestig Belgen. Het is evenwel lang niet zeker dat de deelnemers kunnen vertrekken. De vzw meldt dat ze allemaal een geldig ticket hebben, maar dat Israël volgens de Israëlische pers druk uitoefent op de luchtvaartmaatschappijen om de deelnemers niet op de vluchten toe te laten. De deelnemers aanvaarden niet dat Israël buitenlandse bezoekers onderwerpt aan arbitraire controles als ze de Palestijnse gebieden willen bezoeken. “Het is onaanvaardbaar dat bezoekers moeten liegen over hun reisdoel, dat ze documenten moeten tekenen dat ze niet naar de Palestijnse gebieden gaan, dat Israël bezoekers vernedert, opsluit en hen regelmatig de toegang weigert”, luidt het. In juli 2011 namen bijna zeshonderd mensen deel aan de eerste editie van de missie “Welcome to Palestine”. Toen stelde Israël alles in het werk om de militanten niet naar Palestina te laten reizen, aldus de vzw. De missie is gegroeid uit een oproep van Palestijnse organisaties. Zij vinden dat de Palestijnen afgesloten zijn van de buitenwereld door een Israëlische blokkade. (OSN)
Bron: Belga

English

Knack.be Thursday, April 12, 2012 at 6:03 p.m.

(Reuters) Sixty Belgians leave next Sunday around 06.30 hours at the airport of Zaventem to the Israeli Tel Aviv, where they travel to Palestine as part of the second international mission “Welcome to Palestine”. That the association has announced Palestine Solidarity. The mission participants want to claim the right to travel to Palestine and the blockade of Palestine to denounce.

Sixty Belgians along with second international mission "Welcome to Palestine"

Sixty Belgians along with second international mission “Welcome to Palestine”

From April 15 to 21 take nearly a thousand supporters from all over the world participated in the second international mission, among whom is sixty Belgians. However, it is far from certain that the participants could leave. The association reports that they all have a valid ticket, but that Israel in the Israeli press pressure on the airlines to the participants not to allow the flights. Participants do not accept that Israel foreign visitors subjected to arbitrary controls if they wish to visit the Palestinian territories. “It is unacceptable that visitors have to lie about their destination, they have to sign documents that they do not go to the Palestinian territories that Israel humiliates visitors, and retaining them regularly refuses access,” it reads. In July 2011, almost six hundred people attended the first edition of the mission “Welcome to Palestine”. When asked Israel to do everything the militants not to travel to Palestine, said the association. The mission grew out of a call by Palestinian organizations. They find that the Palestinians are sealed from the outside world by an Israeli blockade. (OSN)

Comments are closed.

%d bloggers like this: